Foreslår ny forskrift om emballasjeavfall (2016/11510)

Miljødirektoratet sender forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om emballasjeavfall på høring. Bakgrunnen for forslaget er økt konkurranse mellom returselskapene som skjer på ulike vilkår og som kan gjøre det vanskelig for Norge å nå bindende EU-mål.

Bransjeavtalene for emballasje som er inngått mellom Klima- og miljødepartementet og brukerne og produsentene av emballasje har bidratt til gode innsamlings- og behandlingsløsninger for emballasjeavfall i Norge.

Nå utfordres systemet ved at etablerte returselskap har fått konkurranse fra en ordning som ikke er tilsluttet bransjeavtalene, og ved at denne konkurransen skjer på ulike vilkår. Det kan vanskeliggjøre oppnåelse av bindende EU-mål for Norge.

Miljødirektoratet sender derfor et forslag til nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall, på høring. I forskriften foreslås det at returselskap for emballasje må godkjennes av Miljødirektoratet. Alle produsenter av emballasje må være medlem i et godkjent returselskap. Det foreslås også en rekke krav til returselskapene bl.a. om innsamling, behandling, rapportering og avfallsforebygging, samt spesifikke materialgjenvinningsmål.

De eksisterende bransjeavtalene foreslås opphørt når den nye forskriften trer i kraft.  Samlet vil den nye forskriften bidra til likebehandling av aktørene, innfrielse av bindende mål i EUs emballasjedirektiv og et tilfredsstillende grunnlag for nasjonal rapportering. Eksisterende materialgjenvinningsmål i bransjeavtaler og i emballasjedirektivet foreslås i forskriften. Disse måltallene må vurderes når EU vedtar det reviderte emballasjedirektivet.

Høringen gjennomføres elektronisk. I høyremenyen finner du forslag til nytt kapittel 7 i avfallsforskriften og høringsnotat med vurdering av konsekvensene av forslaget. Skjema for å gi høringskommentar finner du på denne siden. Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Høringsuttalelser vil bli fortløpende publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. Vi ber om kommentarer til forslaget innen 17. mars 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

NHO Mat og Drikke

04.04.17

Firma: NHO Mat og Drikke

ZERO

27.03.17

Firma: ZERO

Oslo kommune

22.03.17

Firma: Oslo kommune

Næringslivets Hovedorganisasjon

21.03.17

Firma: Næringslivets Hovedorganisasjon

EPS Gruppen . Organisasjonene for alle norske EPS produsenter: Målsetninger foe avfalshåndtering av EPS

17.03.17

Firma: EPS Gruppen . Organisasjonene for alle norske EPS produsenter

BIR AS: Høringsuttalelse

17.03.17

Firma: BIR AS

Grønt punkt Norge, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Returkartong, Norsk Resy, Plastretur, Syklus Glass, Dagligvareleverandørenes forening, Dagligvarehandelens miljøforum, Emballasjeforeningen og Virke

17.03.17

Firma: Grønt punkt Norge, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Returkartong, Norsk Resy, Plastretur, Syklus Glass, Dagligvareleverandørenes forening, Dagligvarehandelens miljøforum, Emballasjeforeningen og Virke

Norsk Industri: Høringsuttalelse Norsk Industri

16.03.17

Firma: Norsk Industri

Tema

Relaterte lenker