Fra 1. juni 2017 må alle farlige stoffer og stoffblandinger merkes med de nye faremerkene.

Alle kjemikalier med gamle faremerker skal være ute av butikkhyllene 1. juni 2017

Selger du kjemikalier som inneholder farlige stoffer?

Virksomhetene må klassifisere, merke og emballere sine farlige kjemikalier før de settes på markedet.

Fra 1. juni 2017 må alle farlige stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) på markedet være merket i henhold til regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(CLP). Dette markerer slutten av overgangsperioden for merking av stoffblandinger. Hvis du fortsatt har kjemikalier som er merket med med gamle oransje faremerker må du sørge for at de ikke lenger omsettes eller at de reklassifiseres og merkes om i henhold til CLP.

Hensikten med å klassifisere og merke farlige kjemikalier er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for mennesker og miljø, i tillegg til fri flyt av varer.

Kjenn til kravene i CLP – og gjennomfør dem. Kontakt kjemikaliesvartjenesten vår dersom du har spørsmål.

Miljødirektoratets tilsynsavdeling vil i løpet av september gjennomføre en tilsynsaksjon i butikker for å kontrollere at det ikke lenger er kjemikalier med gamle faremerker igjen på det norske markedet.

Les mer om CLP her

Les mer om CLP og fristen 1. juni 2017 hos ECHA

Tema