Åpner for felling av 113 jerver

Søndag 10. september startet perioden for lisensfelling av jerv som varer fram til 15 februar. I år har de regionale rovviltnemndene har åpnet for felling av 113 jerver. 

Årets kvoter er dermed samme som fjorårets kvote på 113 dyr.

Stortinget har slått fast at lisensfelling er det viktigste virkemiddelet for å regulere jervebestanden, og har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige ungekull av jerv. Antall årlige ynglinger er fordelte på regionale mål for hver rovviltregion. Bestandsmålene for de respektive rovviltregioner er oppnådd i alle regioner og det er derfor de regionale rovviltnemndene som fastsetter lisenskvotene.

 

Hunndyr*

Totalt kvote

Region 1

Region 2

Region 3

12 

Region 4

Region 5

14**

Region 6

17 

23 

Region 7

16**

Region 8

23 

38 

Totalt 

69 

113 

* Hunndyrkvoten angir maksimalt antall hunndyr som kan felles. Ved oppfylt hunndyrkvote avsluttes lisensfellingen uavhengig av om totalkvoten er fylt.
** Vedtakene i region 5 og 7 er påklaget og til behandling hos Klima og Miljødepartementet, kvoten kan endres som følge av behandlingen. 

For mer informasjon om kvoter og fellingsområder i de respektive regioner, se vedtak på miljovedtak.no eller kontakt fylkesmannen i det respektive fylket.

Færre påviste ungekull

Bestanden av jerv har de siste årene ligget over bestandsmålet på 39 årlige ungekull. De siste års uttak gjennom lisensfelling og skadefelling har medført en reduksjon av jervebestanden. Foreløpige tall viser en nedgang i antall ynglinger våren 2017 sammenliknet med året før. Les mer om dette her.

Endelig oversikt over antall ungekull av jerv vil foreligge når rapport fra Rovdata kommer 1. oktober.

Registrering som lisensjeger

For å delta i lisensfelling må du være registrert lisensjeger i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

Kontinuerlig og oppdatert informasjon om antall dyr som er igjen på kvoten får en ved å ringe vakttelefonen hos Fylkesmannen i det respektive fylket. Jegerne plikter å sette seg inn i gjeldende regler og holde seg kontinuerlig oppdaterte om tall på dyr på kvoten.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Susanne Hanssen, viltseksjonen
telefon: 907 42 738

Tjenester og verktøy

Tema