På vei mot klimasmarte kuldeanlegg

Bruken av klimaskadelige HFK-kuldemedier skal fases ned, og mer miljøvennlige alternativer blir derfor stadig mer aktuelle. Skjerpet regulering av HFK-gassene er også på trappene, og berører alle som er i befatning med kuldeanlegg. Miljødirektoratet og bransjeforeningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) arrangerer en nasjonal kuldekonferanse 9.mars 2017.

Praktisk

Tid: 9. mars 2017, klokka 9.30 – 15.00

Sted: Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr, Oslo

Program

Påmeldingsfrist: 3. mars 2017.

Deltakelse er gratis.

Er du eier av større kuldeanlegg eller varmepumper, kuldeentreprenør, rådgivende ingeniør, byggherre i privat sektor eller offentlig etat er denne konferansen viktig for deg. 

Presentasjoner

Regulering av kuldemedier i Norge
v/ sjefingeniør Torgrim Asphjell, Miljødirektoratet

Klimavennlige alternativer til HFK
v/bransjesjef kulde Stig Rath, Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE)

Tilsyn etter F-gassregelverket
v/sjefingeniør Berit E. Gjerstad, Miljødirektoratet

Sikkerhetsaspekter med kuldemedier i brann– og eksplosjonsvernloven
v/sjefingeniør Berit Svensen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Statsbyggs erfaring med kuldemedier
v/avdelingsdirektør Erland Grjotheim, Statsbygg

Klimavennlig entreprenørskap
v/ direktør kulde Ole-Jørgen Veiby, GK Norge AS

COOP har tatt utfordringen
v/miljøsjef Knut Lutnæs, COOP Norge

Kontakt

kommunikasjonsrådgiver Elisabet Molander
telefon: 473 68 110

Tema