Miljøambassadører

Miljøambassadørene besøker ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet med miljøforedraget Generasjon Grønn.

Vil din skole ha besøk av en miljøambassadør? Vi tar nå i mot påmeldinger for våren 2016. 

Bestill besøk på Skolelab.no

Foredraget er gratis for skolen.

Det er lurt å bestille tidlig. Vårens turné starter opp i midten av januar. 

Praktisk informasjon:

Lengde: Foredraget varer i ca. 50 minutter. I tillegg bør det settes av tid til spørsmål. Det er lurt å sette av en hel klokketime.

Utstyr: Skolen må stille lokaler og teknisk utstyr (projektor, høyttaleranlegg, lerret og mikrofon) til disposisjon.

Vi legger reiseruter så snart vi har tilstrekkelig med påmeldinger i et område. På grunn av reiseavstander og logistikk forbeholder vi oss retten til å velge hvem som får tilbud om hvilke datoer. Vi ønsker at skolen samler så mange som mulig av elevene og lærerne til foredraget.

Våre unge og kunnskapsrike miljøambassadører

Hver av miljøambassadørene har sin personlige vinkling på foredraget, med egenopplevde historier fra alt fra norske fjell, arktisk havis til tropiske skoger som bidrar til å gjøre foredragene levende. Gjennom utstrakt bruk av bilder og animasjoner viser de sammenhengene mellom klimaendringer, tap av naturmangfold og andre miljøutfordringer. De har fokus på hvordan klimautfordringene vi står overfor kan løses og hvordan de som er unge i dag kan være en del av løsningen, uansett hvilken utdanningsvei de velger. De er en del av den generasjonen som har muligheten til å forme framtidas lavutslippssamfunn, og det er derfor vi kaller foredraget Generasjon Grønn. Møt alle våre miljøambassadører her.

Foredraget tar utgangspunkt i læreplanen for ungdomsskolen / videregående trinn og tar opp både naturvitenskapelige og samfunnsfaglige problemstillinger.

For maksimalt læringsutbytte anbefaler vi ulike undervisningsressurser til bruk i for- og etterarbeid knyttet til foredragsbesøket.

Generasjon Grønn-foredraget er utviklet i samarbeid med Bjerknessenteret, Tobias Thorleifsson, Naturfagsenteret og Miljødirektoratet.

Fra 1. april 2014 ble miljøambassadør-prosjektet tilknyttet Miljødirektoratet, som er Klima- og miljødepartementets underliggende etat.

Bestill besøk

Bestill foredrag på Skolelab.no

KONTAKT

For mer informasjon, kontakt Kristin Westby, seniorrådgiver, Kommunikasjonsenheten

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker