Aktuelt

Se FNs klimapanel diskutere kommunikasjon i Oslo

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerer FNs klimapanel (IPCC) et møte om hvordan... 07.02.16

Nye fiskeregler vedtatt

Reguleringen av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø som skal gjelde fra... 05.02.16

Utslipp av klimagasser i norske kommuner – SSBs analyse

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet utslipp av klimagasser i norske kommuner for årene 2009, 2011 og 2013. Beregningene er gjort for så mange kilder som kvalitets- og... 05.02.16

Strengere krav til eksport av brukte EE-produkter

Fra 1. januar 2016 ble det innført krav til testing og dokumentasjon ved eksport av bruk... 04.02.16

Livsviktige områder er truet

I dag markeres Verdens våtmarksdag. Målet er å øke bevisstheten rundt hvor verdifulle... 02.02.16

Fiskere i gang med å rydde søppel til havs

Marin forsøpling er et økende nasjonalt og globalt problem. I dag gikk startskuddet for... 01.02.16

Miljøringen temamøte – spor og spredning av forurensning

Miljøringen inviterer til temamøte og årsmøte for 2016. Temaet "spor og spredning av forurensning" belyses av fagpersoner fra forvaltningen v/Miljødirektoratet, forskere,... 29.01.16

Fortsatt historisk lave laksefangster

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge i 2015 er noe høyere enn bunnårene 2013 og 2014. I motsetning til de to foregående årene ble det ikke innført... 29.01.16

Seminar om behandlingsanlegg for farlig avfall

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall inviterer til seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet. 29.01.16

Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder 2016

Fra 1. februar kan det søkes om tilskudd til forvaltningstiltak i nasjonalt verdifulle... 29.01.16

Elvemuslingen i Fusta berget

Elvemuslingen i Fusta i Nordland ble eksponert for plantegiften rotenon under en... 28.01.16

Første oppdrag til VKM i forbindelse med ny forskrift om fremmede organismer

Miljødirektoratet har gitt Vitenskapskomiteen for mattrygghet i oppdrag å undersøke... 26.01.16

Arbeidsseminar om eksponeringsscenarier

Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Norsk Industri inviterer til arbeidsseminar om eksponeringsscenarier. Eksponeringsscenarier er et viktig element i... 25.01.16

Ulv felt i Enebakk var Østmarka-hannen

Den 19. januar ble en ulv angrepet av skabb avlivet i Enebakk kommune i Akershus.... 22.01.16

Justerte grenser for Åkersvika naturreservat

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å endre grensene for Åkersvika naturreservat i Hamar og opprette Stilla og Brauterstilla naturreservat i Akershus. 22.01.16

EU-høring om biocider og potensielle kandidater for substitusjon

Åtte biocidaktive stoffer: mus- og rottemidlene brodifacoum, bromadiolone, chlorophacinone, coumatetraly, difenacoum, difethialone, flocoumafen og warfarin er under vurdering fo... 21.01.16

Ingen endring i gaupekvoter

Klima- og miljødepartementet har ferdigbehandlet klager på vedtak om kvotejakt på gaupe. Behandlingen førte ikke til endring av kvotene. 21.01.16

Strenge miljøkrav til oljeproduksjon på Goliat-feltet i Barentshavet

Miljødirektoratet gir ENI Norge tillatelse til oljeproduksjon på Goliat-feltet, 85... 21.01.16

Råd om forvaltning av kongeørn

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sammenstilt eksisteren... 19.01.16

Film om lavutslippssamfunnet 2050

Utslippsfrie, selvkjørende biler som lades på veien og som vi bestiller og deler på. Byg... 19.01.16

Tjenester og verktøy

Kalender

februar 2016
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29123456
Kommende arrangement