Aktuelt

Anmodet om stenging av Riksveg 7

Flere flokker på til sammen 3-4000 villrein har de siste dagene oppholdt seg nær riksveg... 29.01.15

Tilskot til tiltak/prosjekter for å bringe miljø nær folk

Miljødirektoratet utlys tilskudd til  gode prosjekter for å informere og engasjere... 29.01.15

Helseskadelig luft på kalde dager

Myndighetene har satt grenseverdier for lokal luftforurensning, men grensene overskrides... 29.01.15

Villrein i nærheten av riksveg 7

GPS-signaler og observasjoner tyder på at en flokk på minst 2200 villrein nå står like s... 29.01.15

Ikke bruk disse smykkene

Miljødirektoratet har stanset salget av fem typer bijouteri som inneholder så mye nikkel... 27.01.15

Kan ta imot farlig avfall i Stokke

Miljødirektoratet stanset i 2013 mottak og behandling av farlig avfall ved ISO Miljø AS ... 27.01.15

Ny klassifisering av miljøtilstand i vann

Miljødirektoratet jobber med nye miljøkvalitetsstandarder og klassegrenser for en rekke miljøgifter i vann, sediment og organismer. I år oppdaterer vi kapittelet om kjemisk... 27.01.15

Utlysning av tilskudd til opplæring i naturmangfoldloven

Miljødirektoratet utlyser tilskudd til gode prosjekter for opplæring i naturmangfoldloven. 26.01.15

Nytt år med svake laksefangster

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge i 2014 ligger på samme... 23.01.15

Fjellreven får bedre beskyttelse

Kongen i statsråd vedtok i dag at fjellreven skal få økt beskyttelse som prioritert art.... 23.01.15

Metodeendringer gir andre totalutslipp av klimagasser

Endinger i metoden for beregning av klimagassutslipp har ført til en økning i de beregnede utslippene av klimagasser. Totaltallene for utslipp av klimagasser i denne publisering... 22.01.15

Få tegn til taktskifte i utviklingen av klimagassutslippene

Utslippene av klimagasser i Norge gikk litt ned i 2013. Det viser endelige tall fra... 22.01.15

Seminar om mikroplast 3. mars

Mikroplastforurensning er et miljøproblem som får stadig mer oppmerksomhet. Miljødirekto... 21.01.15

Viktig milepæl i FNs naturpanel

Det tredje plenumsmøtet for FNs naturpanel (IPBES), som ble holdt i Bonn i forrige uke, ... 21.01.15

Mikroplast kveler livet i havet

Den «usynlige» mikroplasten er en stor trussel mot livet i havet, viser ny statusrapport... 21.01.15

empty

Seminar om EUs kjemikalieregelverk 3. mars

Regelverkene for kjemikalier er komplekse og i stadig endring. Er du usikker på hvilke regler som gjelder for kjemikalier og produkter som brukes i din bedrift? Vi inviterer til... 20.01.15

Reduserte utslipp av svevestøv

Utslipp til luft av de fleste miljøgifter er på samme nivå i 2013 som i 2012. Utslippene av svevestøv er redusert med 14 prosent. Nedgangen skyldes redusert forbruk av ved i... 20.01.15

En av fire europeere utsettes for helseskadelig trafikkstøy

Flere enn 125 millioner europeere kan være eksponert for nivåer av veitrafikkstøy som... 20.01.15

Utslippsmålet for nitrogenoksider nådd i 2013

Utslippene av nitrogenoksider (NOx) gikk ned 5 prosent i 2013, og reduksjonen fortsatte dermed fra foregående år. Utslippene var innenfor det nivået som Norge har forpliktet seg... 20.01.15

Liten nedgang i klimagassutslippene i 2013

I 2013 ble det sluppet ut til sammen 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norske... 20.01.15

Tjenester og verktøy

Kalender

februar 2015
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
2324252627281
Kommende arrangement