Veileder om fastsetting av innblandingssoner ved industriutslipp (2013/7887)

Miljødirektoratet har i samarbeid med NIVA utarbeidet forslagt til en veileder for fastsetting av innblandingssoner for bedrifter som har prosessutslipp til vann. Frist for kommentarer er 8. november 2013.

Ved punktutslipp i en vannforekomst, åpner Vanndirektivet for at innblandingssoner kan etableres. I innblandingssonen kan miljøkvalitetsstandarder (EQS-verdier) overskrides, uten at dette får betydning for klassifiseringen av miljøtilstanden i vannforekomsten. Dette forutsetter at EQS-verdiene i den resterende delen av vannforekomsten overholdes.

Veilederen beskriver en trinnvis prosess for fastsetting av innblandingssonens størrelse.

Høringsfrist 8. november 2013

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på disse sidene (http://www.miljodirektoratet.no/horing2013-7887). Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2013/7887.

Høringsuttalelser

Kystverket

06.02.14

Firma: Kystverket

Norsk Industri

06.02.14

Firma: Norsk Industri

Norsk Vann

06.02.14

Firma: Norsk Vann

Havforskningsinstituttet

11.11.13

Firma: Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektoratet

11.11.13

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker