Tilstanden på den lokale lufta skal varsles bedre. Foto: Linn Bryn Jacobsen/Miljødirektoratet

Varsling av lokal luftkvalitet

Vi lanserer en landsdekkende varslingstjeneste for lokal luftforurensning vintersesongen 2018/2019. Her får du informasjon om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning –og ulike grupper av befolkningen kan få helseråd. Fra 1.november 2018 går vi inn i en testfase av løsningen sammen med kommuner.

Luftsamarbeid mellom fem etater

Miljødirektoratet

Statens vegvesen

Meteorologisk instituttet

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Varslingstjenesten for lokal luftkvalitet vil gjøres tilgjengelig i flere faser. 

I første fase (fra 1. november) ønsker vi at kommunene er med og tester tjenesten. I neste fase vil tjenesten gjøres tilgjengelig for befolkningen, og tidspunkt for dette vil det informeres om god tid i forveien.

Hensikten med testingen er å luke ut eventuelle feil og mangler, og justere tjenesten slik at den dekker brukernes behov best mulig.

Målet med varsling av luftkvalitet

  • Publikum skal få vite hvordan luftkvaliteten er der de oppholder seg og bor.
  • Kommunene skal få oversikt over luftkvaliteten i sin kommune for å kunne vurdere tiltak.

I første omgang vil nitrogendioksid (NO2),  og svevestøv (PM10 og PM2.5) og ozon (O3) være inkludert i varslingen.

Tjenesten blir utviklet videre basert på brukererfaringer og utvides med flere tjenester. Disse skal gjøre det enklere for kommuner og andre ansvarlige å sikre at luftkvaliteten er god nok. 

Data fra den nye tjenesten gjøres dessuten tilgjengelig for alle via datagrensesnitt (API-er) og det blir mulig å bake komponenter fra tjenesten inn i andre nettsider (embedding). Dette vil gjøre det mulig for kommunen selv, eller andre aktører, å synliggjøre tjenesten på egne nettsider dersom ønskelig.

Den nye varslingstjenesten vil erstatte dagens varsling på nettsiden Luftkvalitet.info. 

Det blir ikke varslet om luftkvaliteten via sms- og epostvarsler i betaversjonen. 

Luftsamarbeidet oppdaterer informasjonen om varslingstjenesten på denne siden fortløpende utover høsten. 

Arrangementer om den nye tjenesten

Mandag 17. september 2018 i Oslo: Faglig seminar for kommuner om varslingstjenesten. 

14.-15. november 2018 i Oslo: Bedre byluft-forum. 
Her får du siste nytt om lokal luftkvalitet.

13. desember 2018: Webinar for kommuner om varsling av lokal luftkvalitet
Informasjon om webinaret og registrering finner du her

Kommende arrangementer annonseres i nyhetsbrev fra Miljøkommune.

KONTAKT

Spørsmål kan sendes til: luft@miljodir.no 

Tema

Relaterte lenker