Forvaltningsplaner for norske havområder

Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no. 

Norge har som mål å være et foregangsland når det gjelder helhetlig og økosystembasert forvaltning av sine havområder. 

Her på havforum.no finner du all informasjon om arbeidet med de norske havforvaltningsplanene. 

Forvaltningsplaner i alle norske havområder

De ti siste årene har Norge etablert forvaltningsplaner for Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen -Skagerrak. Forvaltningsplanene er Meldinger til Stortinget, som utarbeides av en departemental styringsgruppe. Bak forvaltningsplanene ligger et omfattende faglig kunnskapsgrunnlag som leveres av: 

Det faglige grunnlaget gir en gjennomgang av status og utvikling i havområdet, aktiviteter og kunnskapsbehov.

Kontakt

Henvendelser kan gjøres til sekretariatet i Faglig forum

Havforum@miljodir.no

Relaterte lenker