Medvirkning
Foto: Rudy Sandanger/Sjøfartsdirektoratets fotokonkurranse for sjøfolk

Medvirkning

Havforum.no er en viktig informasjonskanal for forvaltningsplanarbeidet. 

Mange har interesser i norske havområder. Gjennom bred involvering kan vi dra nytte av samfunnets samlede kompetanse i arbeidet med forvaltningen av norske havområder.

Innspillsmøter

Innspillsmøte 23. januar 2018:

Faglig forum skal sikre medvirkning gjennom involvering av berørte interessegrupper. Dette er et viktig ledd i prosessen med å fremskaffe et godt faglig grunnlag for revidering og oppdatering av forvaltningsplanene.

23. januar 2018 arrangerte Faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske havområder (Faglig forum) et fellesmøte med relevante interesseorganisasjoner for å få en oversikt over hva organisasjonene mener er viktige temaer og ny kunnskap som bør omfattes av det faglige grunnlaget. 

Skriftlige innspill fra:

Kommende høringer og invitasjoner til seminarer og arbeidsmøter legges ut her. 

Spørsmål kan rettes til sekretariatet: havforum@miljodir.no.