Foto: Rudy Sandanger/Sjøfartsdirektoratets fotokonkurranse for sjøfolk

Medvirkning

Havforum.no er en viktig informasjonskanal for forvaltningsplanarbeidet. 

Mange har interesser i norske havområder. Gjennom bred involvering kan vi dra nytte av samfunnets samlede kompetanse i arbeidet med forvaltningen av norske havområder.

Kommende høringer og invitasjoner til seminarer og arbeidsmøter legges ut her.

Spørsmål kan rettes til sekretariatet: havforum@miljodir.no.