Innspill til rapporter

Faglig forum for norske havomårder legger her ut ut godkjente delrapporter. Vi ber om eventuelle kommentarer på faktafeil eller mangler.

Kommentarer til Faglig forums vurderinger og konklusjoner henvises til innspillsmøtet som skal arrangeres av departementene i juni 2019 og til meldingsprosessen.

Tre ukers kommentarfrist

Det er tre ukers frist for kommentarer etterhvert som rapportene legges ut.

Etter at fristen har løpt ut, samler vi kommentarene og legger dem ut her på på Havforum.no. Sekretariatet håndterer kommentarene og legger disse fram for Faglig forum.

Avhengig av kommentarene, laster Faglig forum eventuelt opp en revidert versjon av delrapporten.

Skjema for kommmentarer

Vi ber om at dere bruker dette innspillsskjemaet i Excel hvis dere skal sende inn kommentarer.

Last ned skjema på egen pc og send ferdig utfylt per e-post til havforum@miljodir.no.

Rapporter

Kommentarer til rapporter

Innsendte kommentarer til rapporter vil bli lagt ut her

Tidligere innspill