Bruk av saneringskjemikaliet OSE II på bensinstasjonen Circle K Klett (2016/5782)

Oljeselskapet Circle K skal utføre en opprydding og sanering av restforurensningen  som ble oppdaget i april 2014 på bensinstasjonen Circle K Klett, Søravegen 210, Trondheim kommune i Sør-Trøndelag. Foruten stasjonsområdet har forurensningen spredt seg til Slørabekken og tilhørende kulvert, Kanalen og Kroksjøen. Dette ligger nær utløpet til Gaula.

Mye er tatt opp siden 2014, men noe gjenstår. Dette arbeidet skal utføres sommeren 2017 og avsluttes tidlig høsten 2017. Arbeidet ledes av konsulentselskapet COWI AS med utførende entreprenør Premium Green Technologies.

Miljødirektoratet ber alle parter som er naboer til området eller på andre måter er berørt av tiltaket om å gi en uttalelse i saken.

Høringsfrist er 25. juni 2017.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsdokumenter

Tema

Relaterte lenker