Forsvarsbygg søker om dispensasjon fra virksomhetsfrie perioder ved Regionfelt Østlandet (2016/399)

Miljødirektoratet har mottatt en søknad fra Forsvarsbygg (org.nr.: 975 950 662) om dispensasjon fra vilkår om virksomhetsfrie perioder i tillatelsen for Rena leir, Rødsmoen skyte-/øvingsfelt og Regionfelt Østlandet.

Søknaden gjelder for periodene 23. juni - 30. juni  og 1. august - 31. oktober i 2018. Juli måned vil fortsatt være virksomhetsfri. Bakgrunn for søknaden er gjennomføring av NATO-øvelsen "Trident Juncture" høsten 2018 og ivaretakelse av Forsvarets egne utdanningsbehov som må tilpasses øvelsen.

Dette betyr at det vil være støyende aktiviteter som vil overskride de støygrenser som er fastsatt for de virksomhetsfrie periodene. Tillatelsens øvrige vilkår om utslipp av støy og tungmetaller vil overholdes.

Høringsfrist er 1. mars 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen

Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på miljodirektoratet.no, med mindre det skriftlig bes om at dette ikke blir gjort. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker