Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Lundin Norway AS søker om oppdatering på Edvard Grieg (2016/1593)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS, om oppdatering av tillatelse... 12.12.18

Vår Energi søker om endring på Balder- og Ringhorne (2016/510)

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, samt injeksjon av borekaks, borevæs... 12.12.18

Equinor søker om utslipp ved Utgardfeltet (2016/259)

Equinor Energy AS søker om utslipp fra rørledning ved Utgardfeltet i midtre del av... 11.12.18

Eni Norge søker om oppdatering på Goliat (2016/979)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Eni Norge, om oppdatering av tillatelse etter... 26.11.18

Lundin søker om boring av Jorvik og Tellus Øst (2018/12618)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til boring av... 21.11.18

Equinor søker om oppdatering på Snorrefeltet (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor ASA, om oppdatering av tillatelse etter... 19.11.18

Lundin søker om felttesting av nye emulsjonsbrytere på Edvard Grieg (2016/1593)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til felttesting ... 16.11.18

Aker BP søker om endring av rammetillatelsen for Ula (2016/1531)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om endring av rammetillatelse for... 14.11.18

Equinor søker om forbruk og utslipp av stoff i svart og grønn kategori på Aasta Hansteen (2017/5892)

Equinor søker om oppdatert tillatelse for Aasta Hansteen i Norskehavet til å inkludere... 13.11.18

Equinor søker om endringer på Gullfaks (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt to søknader fra Equinor Energy AS om oppdatering av... 07.11.18

Wellesley søker om boring av Balcom (2018/12038)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley Petroleum om tillatelse etter... 06.11.18

Spirit Energy søker om drift av Odafeltet (2017/12502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Spirit Energy AS om tillatelse etter... 06.11.18

Equinor søker om endringer på Oseberg (2016/362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til... 01.11.18

Lundin søker om boring av Goddo (2018/12302)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 31.10.18

Repsol Norge AS søker om plugging av brønner på Gyda (2016/842)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse etter... 30.10.18

Norske Shell søker om endring på Ormen Lange (2018/1584)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om midlertidig endring av... 23.10.18

Equinor søker om utslipp på Gina Krog (2016/3207)

Søknaden fra Equinor Energy AS gjelder tillatelse til utslipp av smøreolje i svart... 16.10.18

Equinor søker om utslipp i svart kategori på Trollfeltet (2016/325)

Equinor søker om forbruk og utslipp av kjemikalier i svart kategori på Trollfeltet i... 15.10.18

Equinor søker om utslipp på Johan Sverdrup-feltet (2016/262)

Equinor Energy AS søker om tillatelse til utslipp av olje fra neddykkede sjøvannspumper ... 12.10.18

ConocoPhillips søker om felttesting på Ekofisk og Eldfisk (2016/284)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS om tillatelse til... 09.10.18

Equinor søker om oppdatering av tillatelse for Troll og Fram (2016/325)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor ASA om oppdatering av tillatelse etter... 01.10.18

Repsol søker om sandblåsing på Yme Gama (2016/840)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse til sandblåsing p... 26.09.18

Equinor søker om oppdatering på Heidrun (2016/502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor ASA, tidligere Statoil ASA, om... 24.09.18

Equinor søker om boring av Snadd Outer Outer (2018/10362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter... 07.09.18

Equinor søker om boring av letebrønn Klaff (2018/9219)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter... 30.08.18

Spirit Energy søker om boring av Cassidy (2018/10155)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Spirit Energy Norge AS (tidligere Centrica) om... 30.08.18

Gassco søkjer om endring av løyve for Nyhamna (2016/1715)

Miljødirektoratet har motteke søknad frå Gassco AS om mellombels endring av løyve til... 29.08.18

Equinor søker om endring av produksjon på Gudrun (2016/535)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse for... 23.08.18

Equinor søker om endring av tillatelse for Oseberg (2016/362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse for... 21.08.18

Equinor søker om boring av Pabow (2018/9218)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om tillatelse etter forurensningsloven... 21.08.18

Wellesley søker om boring av Songesand (2018/9577)

Wellesley Petroleum AS vil bore letebrønnen 34/4-2 Songesand i Nordsjøen. 17.08.18

Repsol søker om endret tillatelse på Gyda (2016/842)

Miljødirektoratet har mottatt søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven f... 13.08.18

ENI Norge søker om boring av brønn på Goliat West (2016/979)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Eni Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 06.08.18

Aker BP søker om boring av letebrønn 25/11-S JK i Nordsjøen (2018/8634)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven... 03.08.18

Equinor søker om tillatelse til boring av letebrønnen Presto (2018/8773)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse til boring av... 01.08.18

Lundin søker om boring av brønn 7121/1-2 S (2018/8722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til boring av... 01.08.18

A/S Norske Shell søker om endring av tillatelse for Petrojarl Knarr (2016/1173-125)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om endring av tillatelsen for... 24.07.18

Equinor Energy AS søker om oppdatering av tillatelse for boring og produksjon på Sleipner (2016/259)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse... 13.07.18

AS Norske Shell søker om tillatelse til aktiviteter på Draugenfeltet (2016-1281)

Anmodning om uttalelse til søknad om avvikling og oppkobling av nytt stigerør og bytte a... 06.07.18

Equionor søker oppdatert tillatelse for Åsgard og "tie-in"-felt Mikkel, Morvin og Trestakk (2016/802-129)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS (heretter Equinor) om oppdate... 06.07.18