Aker BP søker om å bore avgrensningsbrønn på Svanefjell (2017/12771)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse til aktivitet i forbindelse med boring av avgrensningsbrønn Svanefjell i PL 659 i midtre del av Barentshavet ca. 170 km nord for Hammerfest.

Vi viser samtidig til Aker BPs søknad om boring av letebrønnen Svanefjell 7221/12-1.

Avgrensningsbrønn 7222/10-1, ligger ca 9,2 km fra letebrønnen 7221/12-1. Tidligst planlagte borestart er 15. april 2018. Aker BP skriver at det er mange likheter mellom avgrensningsbrønnen og hovedbrønnen, og de er planlagt rett etter hverandre. Varighet av operasjonen er estimert til opp mot 40 dager, inkludert eventuelle tilleggsoperasjoner som kjerneprøver, logging og brønntest.

Totalt søker Aker BP om utslipp av ca. 1 527 tonn stoff i grønn kategori, 116 kg stoff i gul kategori og 6 kg stoff i rød kategori. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 21. februar 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

05.04.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker