Aker BP søker om boring av Nordfjellet og Delta (2016/3882)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven for boring av inntil to letebrønner; 25/2-19A, Nordfjellet og 25/2-19S Delta i PL442 i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen fredag 16. juni 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

02.06.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker