Aker BP søker om boring av letebrønn Raudåsen (2017/8171)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn Raudåsen i PL 790 i Nordsjøen.

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn Raudåsen i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 14. september 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker