AkerBP søker om boring av Freke-Garm Main (2018/13804)

AkerBP søker om boring av letebrønnen 15/6-15 Freke-Garm Main Nordsjøen.

Miljødirektoratet har mottatt søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven til å bore letebrønnen 15/6-15. Letebrønnen er lokalisert i den sentrale delen av Nordsjøen, ca. 12 km nordøst for Gina Krogh. Brønnen har planlagt oppstart i april 2019. Søknaden omfatter geologisk sidesteg samt brønntest. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 25. januar 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker