Centrica søker om legging av rørledninger, klargjøring og plassering av grusmasser for Odafeltet (2017/12502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Centrica om tillatelse etter forurensningsloven til legging av rørledninger, klargjøring og plassering av grusmasser for Odafeltet i Nordsjøen.

Søknaden omfatter

  • Legging av rørledning og kontrollkabel
  • Klargjøring og plassering av steinmasser på havbunnen
  • Utslipp til sjø av mindre mengder kjemikalier

Aktivitetene vil foregå i tidsrommet mars 2018 – mai 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumenter ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 2. januar 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

15.01.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet

13.12.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker