Eni Norge søker om oppdatering på Goliat (2016/979)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Eni Norge, om oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven til produksjon på Goliat FPSO i Barentshavet.  Eksisterende tillatelse dekker kun kjemikalieforbruk i årene 2016-2018, og den nye søknaden inneholder justerte tall for forbruk og utslipp basert på erfaringer fra driftsfasen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 2. januar 2019, jf. forurensningsforskriften  36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker