Equinor søker om forbruk og utslipp av stoff i svart og grønn kategori på Aasta Hansteen (2017/5892)

Equinor søker om oppdatert tillatelse for Aasta Hansteen i Norskehavet til å inkludere årlig forbruk og utslipp av totalt 803 kg stoff i grønn kategori og 42 kg stoff i svart kategori i forbindelse med drift av neddykkede sjøvannspumper på feltet.

Aasta Hansteen har ni sjøvannspumper, som benytter tetningsvæsken Thermfluid MEG5 for å hindre sjøvannsinntrenging i den elektriske motoren som er installert i tilknytning til pumpen. Produktet er 95 % MEG, i grønn miljøkategori. Additivpakken utgjør
5 % av produktet og medfører svart miljøklasse fordi innholdet er ukjent. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 10. desember 2018, jf. forurensningsforskriften 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

17.12.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker