Equinor søker om oppdatering på Snorrefeltet (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor ASA, om oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven til boring og produksjon på Snorrefeltet i Nordsjøen. 

Søknaden omfatter installasjonene Snorre A, Snorre B, Vigdis, Tordis samt mobile rigger og farøy på Snorrefeltet.  Søknaden inkluderer også utbygging og produksjon fra Snorre Expansion Project (SEP), som er en havbunnsutbygging som skal knyttes opp mot Snorre A. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 18. desember 2018, jf. forurensningsforskriften  36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker