ExxonMobil søker om oppdatert tillatelse på Balder og Ringhorne (2016/510)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Norge AS om endring av tillatelse etter forurensningsloven for produksjon og drift på Balder- og Ringhornefeltet i Nordsjøen.

ExxonMobil søker om forbruk og utslipp av 310 kg smøreolje fra neddykkede sjøvannspumper på Ringhorne. Kjemikaliet inneholder 166 kg stoff i rød kategori og 144 kg stoff i svart kategori. Smøreoljen vil erstatte et produkt, Mobil Teresstic T32, som ikke har HOCNF.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 21. september 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker