Faroe Petroleum søker om boring av brønn Rungne (2018/605)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Faroe Petroleum Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 30/6-30 Rungne i PL825 i Nordsjøen.

Rungne skal bores i den nordlige delen av Nordsjøen, 38 km nordvest for 31/7-1 Brasse (referansebrønn), 26,4 km nord for Oseberg A/D, 26 km nordøst for Brage og 101 km fra Norskekysten (Ytrøy). Lokasjonen ligger ca. 5 km nord for gytefelt til tobis på Vikingbanken. Planlagt borestart er tidligst i siste halvdel av juli 2018, med forventet varighet på totalt 85 dager, inklusive potensielt sidesteg og brønntest.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 22. mai 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker