Lundin Norway AS skal bore brønn Alta (2018/1058)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS (Lundin) om tillatelse etter forurensningsloven til boring og komplettering av brønn 7220/11-5 S i PL 609 i Barentshavet. Avstanden til land er ca. 162 km (Ingøya) og ca. 259 km til Bjørnøya. Planlagt oppstart for boreoperasjonen er april 2018.

Boreoperasjonen er en forberedelse til prøveutvinning av samme brønn, som etter planen skal gjennomføres i løpet av sommeren 2018. Lundin vil sende inn egen søknad om tillatelse etter forurensningsloven for prøveutvinning av brønnen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden.

Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 15. februar 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker