Lundin søker om boring av Børselv (2017/4597)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til boring av letebrønn 7220/6-3 Børselv i Barentshavet.

Brønnen er lokalisert vest  i den sentrale delen av Barentshavet, og avstand til Bjørnøya er ca. 190 km og til fastlandet (Rolvsøya) 218 km. Forventet borestart for brønnen er i august 2017. Planlagt varighet for hele operasjonen, som omfatter boring av en hovedbrønn, eventuelt et sidesteg og en brønntest, er 53 dager.

Operasjonen vil omfatte bruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp av borekaks fra alle seksjoner, utslipp til luft samt produksjon og håndtering av avfall.

Lundin opplyser at det ikke er identifisert rødlistede svamper eller koraller i området.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 12. juni 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

09.06.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker