Lundin søker om boring av Jorvik og Tellus Øst (2018/12618)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til boring av letebrønn 16/1-31 S&A i PL 338 i Nordsjøen. Brønnen ligger 4 km nord-vest for Edvard Grieg-plattformen og 156 km fra kysten (Utsira i Rogaland).

Planlagt borestart er tidligst i februar 2019. Estimert varighet for aktiviteten, inkludert opsjonene for to sidesteg og to formasjonstester, er omtrent 186 dager. 

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks, utslipp av renset oljeholdig vann, og utslipp til luft fra forbrenning av diesel og eventuell formasjonstesting.   

Havdybden på borelokasjonen er omtrent 111 meter. Sjøbunnen i området består hovedsakelig av løs til middels tettpakket fin sand. Det er ingen forekomster av revdannende koraller eller svamp i området. Det vil utføres en borestedsundersøkelse i forkant av operasjonen. 

Det er ikke identifisert behov for en full analyse av miljørisiko for brønnene, men det henvises til miljørisikoanalysen gjennomført for referansebrønn 25/11-29 JK (Acona, 2018). Pelagisk sjøfugl (havsule) er dimensjonerende for risikonivået med 18 % av akseptkriteriet for Moderat miljøskade i vintersesongen (desember-februar). Vektet utblåsningsrate er for overflate og sjøbunn henholdsvis 1923 Sm3/døgn og 1954 Sm3/døgn. Beredskapsanalysen viser videre at 3 NOFO system er tilgjengelig innen 15 timer, og ytterligere 2 systemer er tilgjengelig innen en responstid på 24 timer.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 19. desember 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

02.01.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker