Lundin søker om boring av avgrensningsbrønn Alta (2016/11618)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter forurensingsloven til boring av avgrensningsbrønn 7220/11-4 Alta i lisens PL 609. Brønnen ligger i region Bjørnøya Sør i Barentshavet ca. 163 km fra nærmeste land som er Måsøya.

Forventet borestart for brønnen er i april 2017. Planlagt varighet for hele operasjonen, som omfatter boring av hovedbrønnen, sidesteg og en brønntest er 107 dager.

Operasjonen vil omfatte bruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp av borekaks fra alle seksjoner, utslipp til luft samt produksjon og håndtering av avfall.

Lundin opplyser at det kun er avdekket sporadiske enkeltindivider av svamp i området.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 3. februar 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskebåt

26.01.17

Firma: Fiskebåt

Sysselmannen på Svalbard

24.01.17

Firma: Sysselmannen på Svalbard

Tema

Relaterte lenker