Lundin søker om felttesting av nye emulsjonsbrytere på Edvard Grieg (2016/1593)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til felttesting av emulsjonsbrytere på Edvard Grieg i Nordsjøen.

Tre av testkjemikaliene er i rød kategori ,og den fjerde er i gul kategori, og Lundin ønsker å bruke 200 kg av hver. Dette tilsvarer et forbruk av stoff i rød kategori på 153 kg. Kjemikaliene er lite vannløselige, og vil i hovedsak følge oljefasen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 23. november 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker