MOL Norge AS søker om boring av brønn Oppdal/Driva (2018/4689)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra MOL Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 2/6-6 Oppdal/Driva i PL860 med boreriggen Rowan Viking, i Nordsjøen.

Brønnen planlegges boret i sørlige del av Nordsjøen, ca. 45 km øst for Valhall- og Ekofiskfeltene og 20 km til dansk sektor. Korteste avstand til fastland er ca. 240 km (Lista).

Influensområdet for eventuelle akuttutslipp av olje vil i hovedsak ligge i Nordsjøen og Skagerrak. Gitt en hendelse kan det forventes olje inn i britisk, dansk og svensk farvann og treff av kysten, spesielt i Danmark og Sverige.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 29. juni 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kystverket

07.08.18

Firma: Kystverket

Fiskeridirektoratet

19.06.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker