NOFO søker om utslipp på Frigg (2016/1756)

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven i forbindelse med forsøk på Friggfeltet i Nordsjøen. Utslippene vil foregå i uke 23 og 24 i 2018.

Forsøkene innebærer utslipp av inntil 119 m3 oljeemulsjon fordelt på 5 enkeltutslipp, 6 m3 ULSFO (hybridolje), 16 m3 MGO (marin gassolje), 6 m3 IF 180 (bunkersolje), 10 liter H2S-fjerner og 10 m3 dispergeringsmiddel av type Dasic Slickgone NS.

NOFO søker også om In-Situ-brenning av totalt 18 m3 råolje.

Beskrivelse av forsøkene er vedlagt søknaden. Formålet med forsøkene er å videreutvikle norsk beredskap mot akutt forurensning.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 13. mars 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Havforskningsinstituttet

19.03.18

Firma: Havforskningsinstituttet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker