OMV søker om boring av Wisting Central lll (2015/9780)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra OMV Norge AS om tillatelse til å bore en vertikal avgrensningsbrønn i Barentshavet.

Brønn 7324/8-3 Wisting Central III er lokalisert i Barentshavet, ca 315 km nord for Hammerfest, med et vanndyp på 394,5 meter.

Tidligst forventede oppstart er 15. august 2017. Brønnen skal bores med boreriggen Island Innovator. Varigheten av operasjonen er estimert til maksimum 47 dager, inkludert riggtransit til/fra lokasjon.

Wisting Central III er den sjette brønnen som OMV borer i Wisting-lisensen.

OMV konkluderer med at leteboringen på Wisting Central III kan gjennomføres forsvarlig med en akseptabel miljørisiko uten negative konsekvenser for miljøet på borestedet og havområdet forøvrig.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 28. mai 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker