OMV søker om boring av letebrønn Hades/Iris (2017/8464)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra OMV Norge AS (OMV) om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6506/11-10 Hades/Iris i PL 644 B i Norskehavet.

Letebrønnen er lokalisert på Haltenbanken i Norskehavet, ca. 280 km nord for Kristiansund og 300 km vest for Brønnøysund. Tidligst borestart er forventet 1. desember 2017, med forventet varighet mellom 90 og 142 dager. Ved et eventuelt funn er det forventet olje i Hades og gass/kondensat i Iris.

Havbunnsundersøkelsene har påvist korallforekomster på lokasjonen. Det er blant annet foretatt en ankringsanalyse og spredningsanalyse som tiltak for å sikre at aktiviteten planlegges og gjennomføres slik at skade på koraller så langt som mulig unngås. OMV søker om å slippe ut 1648 tonn borekaks, hvorav 1127 tonn på havbunnen og 521 tonn fra riggen. OMV søker også om utslipp av henholdsvis 110 tonn og 3107 tonn kjemikalier i gul og grønn kategori, samt utslipp til luft.

For vinter og vårsesongen er høyest miljørisiko beregnet for pelagisk sjøfugl (48% av akseptkriteriet for moderat miljøskade for alke). Det er størst strandningssannsynlighet i øyområdene ved Træna og Bliksvær, samt ved Røst (5-20% treffsannsynlighet).

Beredskapsanalysen viser behov for 3 NOFO-systemer på vinterstid. Responstiden for første system vil være 9 timer, og fullt utbygd barriere vil være på plass innen 23 timer. I tillegg vil OMV ha behov for 1 Innsatsgruppe Kyst og 2 Innsatsgrupper Strand.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 22. september 2017 jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

25.09.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker