Repsol Norge AS søker om aktiviteter ved fjerning av Varg A (2016/841)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til aktiviteter i forbindelse med fjerning av Varg A i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumenter ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 21. februar 2018, jf. forurensingsforskriften § 36-5. 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker