Spirit Energy søker om boring av Scarecrow (2018/1036)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Spirit Energy om tillatelse til boring av letebrønn 7322/7-1 og avgrensningsbrønn 7322/7-2 Scarecrow i PL 852, i nordlige del av Barentshavet, 138 km sørvest for Bjørnøya og 310 km nord for Hammerfest. Planlagt borestart er tidligst 1. mai 2018, og varighet for begge operasjonene er ca. 85 døgn.

Søknaden omfatter bruk og utslipp av kjemikalier for boring og tilbakeplugging av letebrønnen, samt eventuell avgrensningsbrønn som vil plasseres ca. 8 km nord for letebrønnen. Totalt søker Spirit Energy om utslipp av 502 tonn stoff i grønn kategori og 45 tonn i gul kategori.

Det er gjennomført grunnlagsundersøkelser for brønnene i 2017, som viser at havbunnen et flat og homogen og består nesten utelukkende av mudderbunn og med lite eller ingen svamp tilstede.

Gjennomførte analyser viser at det er svært lav miljørisiko for brønnene basert på svært lave beregnede utslippsrater ved eventuell ukontrollert utstrømming av olje. Spirit Energy har planlagt for en beredskap med 2 NOFO-systemer på åpent hav innen 3 og 15 timer.

Saksdokumenter og skjema for elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til søknaden sendes oss innen 16. februar 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges Fiskarlag

21.02.18

Firma: Norges Fiskarlag

Fiskeridirektoratet

20.02.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Greenpeace Norden: Høring - Greenpeace Norden

16.02.18

Firma: Greenpeace Norden

Sysselmannen på Svalbard

01.02.18

Firma: Sysselmannen på Svalbard

Tema

Relaterte lenker