Statoil søker om boring av Blåmann og Kayak (2016/11320)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse til å bore to letebrønner, Blåmann og Kayak i Barentshavet.,

Brønn 7121/8-1 Blåmann ligger mellom Snøhvitfeltet mot nordvest og Goliat mot sørøst, ca 17 km fra Snøhvit og 26 km fra Goliat. Nærmeste avstand til land er 76 km til småøyer utenfor Kamøya. Brønn 7219/9-2 Kayak ligger i Johan Castberg-lisensen, sørvest for Skrugard og Havis og ca. 198 km nordvest for Sørøya. Avstanden til Bjørnøya er 225 km.

Oppstart av første brønn er planlagt til ca. 1. april 2017. Boringene er planlagt gjennomført med den halvt nedsenkbare riggen Songa Enabler. Estimert varighet er 58 døgn for Blåmann, inkludert sidesteg, og 41 døgn for Kayak.

Statoil vurderer at miljørisiko for begge brønnene er akseptabel og at de foreslåtte beredskapstiltak er tilstrekkelige. For begge brønnene har Statoil planlagt for 4 NOFO-systemer på åpent hav. Høyeste miljørisiko for Blåmann er beregnet for Barentshavpopulasjonen av alke i juni, mens den for Kayak er høyest for alke kystnært i mai. Det er funnet spredte forekomster av svamp på Kayak og 2 enkelttilfeller av svamp på Blåmann.

Planlagt utslipp av kjemikalier er ganske likt for de to brønnene og omfatter 8,3 og 7,1 tonn stoff i gul kategori og 671 og 650 tonn stoff i grønn kategori for henholdsvis Blåmann og Kayak.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 16. januar 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norsk Ornitologisk Forening

02.03.17

Firma: Norsk Ornitologisk Forening

Sysselmannen på Svalbard

06.02.17

Firma: Sysselmannen på Svalbard

Norsk Polarinstitutt

18.01.17

Firma: Norsk Polarinstitutt

Fiskebåt

12.01.17

Firma: Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

04.01.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker