Statoil søker om boring av Gemini Nord, Korpfjell og Koigen Central (2016/11320)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse til å bore tre letebrønner, Gemini Nord, Korpfjell og Koigen Central i Barentshavet.

Brønn 7325/4-1 Gemini Nord ligger i Hoop-området, ca. 275 km fra Nordkapp og 200 km fra Bjørnøya. Brønn 7435/12-1 Korpfjell ligger i tidligere omstridt område, 37 km fra grensen mot Russland og 415 km fra det norske fastlandet. Brønn 7319/9-1 Koigen Central ligger 109 km sør for Bjørnøya og ca. 336 km fra fastlandet. Boring av brønnen er planlagt i perioden juni til august 2017 med den halvt nedsenkbare riggen Songa Enabler. Estimert varighet er 22 døgn for Gemini Nord, 37 døgn for Korpfjell og 39 døgn for Koigen Central.

Statoil vurderer at miljørisiko for alle brønnene er akseptabel og at de foreslåtte beredskapstiltak er tilstrekkelige.

For Gemini Nord viser analysene høyest miljørisiko for sjøfugl på åpent hav med lomvi som utslagsgivende art. Statoil har planlagt for 2 NOFO-systemer på åpent hav. For Korpfjell er også høyeste miljørisiko knyttet til pelagisk sjøfugl. Sannsynlighet for at et utslipp av olje vil kunne nå sjøis er vurdert som lav. Planlagt beredskap for Korpfjell er 3 NOFO-systemer på åpent hav.

Statoil har selv vurdert at miljørisiko for Koigen Central er for høy i juli, knyttet til kystnær sjøfugl, og planlegger derfor slik at det ikke skal bores i oljeførende lag før etter 1. august. Her har Statoil planlagt med 4 NOFO-systemer på åpent hav.

Planlagt utslipp av kjemikalier er ganske likt for de tre brønnene og omfatter 15, 18 og 17 tonn stoff i gul kategori og 1088, 1343 og 1595 tonn stoff i grønn kategori for henholdsvis Gemini Nord, Korpfjell og Koigen Central.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 28. februar 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kystverket

08.03.17

Firma: Kystverket

Fiskeridirektoratet

08.03.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Norsk Polarinstitutt

03.03.17

Firma: Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt

03.03.17

Firma: Norsk Polarinstitutt

Sysselmannen på Svalbard

02.03.17

Firma: Sysselmannen på Svalbard

Vedtak

Tema

Relaterte lenker