Statoil søker om bruk og utslipp på Norne (2016/233)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om forlengelse av tillatelse etter forurensningsloven for bruk og utslipp av smøremiddel og hydraulikkolje i ytterligere et år på Nornefeltet i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 6. oktober 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker