Statoil søker om endret tillatelse til boring og produksjon på Kvitebjørn (2016/538)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om endring av tillatelse til boring og produksjon på Kvitebjørn i Nordsjøen.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av smøreoljen Renolin Unisyn CLP 32 (tidligere Mereta 32) som brukes i neddykkede sjøvannspumper. Smøreoljen består av 9,2 %  stoff i svart kategori og 90,8 % stoff i rød kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 14. januar 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

21.03.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet

21.03.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker