Statoil søker om økte utslipp på Sleipnerfeltet (2016/259)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse til å øke utslipp av stoff i rød kategori med  1, 4 kg/år. Økningen følger av behov for øke forbruket av et kjemikalie som benyttes til rengjøring av membran i prosesspakken på Sleipner A i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen  17. juli 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker