Statoil søker om produksjon på Snorre og Vigdis (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven for produksjon på Snorre og Vigdis i Nordsjøen.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av smøreoljen Teresstic T 46 som brukes i neddykkede sjøvannspumper. Søknaden omfatter et årlig forbruk og utslipp på henholdsvis 275 kg og 92 kg stoff i rød kategori, og 3 kg og 1 kg stoff i svart kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumenter ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 13. mars 2018, jf. forurensingsforskriften § 36-5.  

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker