Statoil søker om utslipp i forbindelse med sandblåsing på Oseberg (2016/362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av herdet epoxymaling og blåsesand i forbindelse med sandblåsing av deler av understellet på Oseberg C i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 20. mai 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker