Statoil søker om utslipp ved klargjøring av Oseberg Vestflanken 2 (2016/362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp knyttet til klargjøring før drift av Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen.

De omsøkte utslippene er tilknyttet klargjøring av rørledninger, kontrollkabel samt installasjon av stålunderstellet til Oseberg H-plattformen. Statoil søker om å få slippe ut 1 144 tonn stoff i grønn kategori, 1 tonn stoff i gul kategori og 0,1 kg stoff i svart kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 6. februar 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker