Statoil søker om utvidet ramme for utslipp av røde kjemikalier på Heidrun (2016/502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til utvidet ramme for utslipp av røde kjemikalier på Heidrun i Norskehavet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 4. oktober 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

06.10.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker