Total E&P Norge AS søker om utslipp ved Martin Linge A og B (2016/1556)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Total E&P Norge AS som søker om tilltelse etter forurensningsloven i forbindelse med installasjon og ferdigstillelse av Martin Linge A og B i Nordsjøen før oppstart i utvinningstillatelse PL043.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 19. mai 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

02.05.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker