Vår Energi søker om endring på Balder- og Ringhorne (2016/510)

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, samt injeksjon av borekaks, borevæske og drenasjevann i injeksjonsbrønn C21 i forbindelse med aktiviteter under borekampanjen Ringhorne fase III i Nordsjøen. Videre omfatter søknaden endringer i forbruk og utslipp av produksjonskjemikalier og beredskapsbehov basert på oppdatert miljørettet risiko- og beredskapsanalyse.

Borekampanjen er planlagt gjennomført i perioden 2019-2021, og omfatter overhaling av fire brønner (inkludert en injeksjonsbrønn) samt boring og komplettering av seks brønner. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 18. januar 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

22.01.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Kystverket

22.01.19

Firma: Kystverket

Tema

Relaterte lenker