Gilbarco Veeder-Root AS: Gjenvinning av bensindamp

Jeg har en kommentar til selve forskriften: Under § 7 er det satt visse avgrensninger til hvilke stasjoner som skal omfattes av kravene om gjenvinning. Det er spesielt underpunkt 2b som det viser seg å være stor usikkerhet rundt i bransjen. Det kan synes som om det her er nødvendig til ytterligere presiseringer.
Uttalelse fra:
Ragnar Austad
Firma:
Gilbarco Veeder-Root AS
Emne:
Gjenvinning av bensindamp
Epost:
ragnar.austad@gilbarco.com

Høringsdokumenter