SPT Association: Gjenvinning av bensindamp

Det som er litt usikkert er hva som menes med vesentlig ombygning for å måtte innføre gjenvinning på bensinstasjoner: Det står på side 2 i avsnitt 3 følgende: Endringer av dagens regelverk EUs direktiv og den norske forskriftens krav om gjenvinning på bensinstasjoner gjelder for alle nye bensinstasjoner. For eksisterende bensinstasjoner skal bensindampgjenvinning ved pumpen først implementeres når stasjonen gjennomgår en omfattende ombygging. Hva menes med omfattende ombygging? Er det ved bytte av noen pumper, eller er det først når man begynner å gjøre endringer i bakken som er mye mer kostbart enn å bytte pumper? Når det gjelder kravet om testing og sertifisering av bensingjenvinningssystemet så ser vi at endringene går på at det nå skal utføres hvert år. Før var det kun hvert 3. år hvis man hadde et automatisk overvåkningssystem. Det vi ser er at forskjellige firmaer gjerne kan gjøre denne kontrollen og legge igjen dokumentasjon hos eier på det, men at det er Justervesenet som må sjekke om kontrollen virkelig er utført.
Uttalelse fra:
Jan-Erik Lindström
Firma:
SPT Association
Emne:
Gjenvinning av bensindamp
Epost:
jan-erik@sptass.eu

Høringsdokumenter