Foreslår å gjennomføre importskjemaer for EUs kvikksølvforordning i norsk regelverk. (2018/580)

Miljødirektoratet foreslår en endring i foreslått § 2-4 om kvikksølv i produktforskriften for å gjennomføre beslutning (EU) 2017/2287 i EUs kvikksølvforordning.

Forslaget gjelder en gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2287, til EUs kvikksølvforordning, som gjelder bruk av skjemaer ved importsøknader for kvikksølv og kvikksølvforbindelser som ikke er avfall.

Gjennomføringsbeslutningen foreslås gjennomført ved en endring av den foreslåtte § 2-4 produktforskriften slik at den nye gjennomføringsbeslutningen nevnes i oppregningen over beslutninger som gjennomføres i norsk rett.

Vedlagt er forslag til endringsforskrift. Skjema for å gi høringskommentarer ligger på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 5. mars 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartementet

13.03.18

Firma: Utenriksdepartementet

Justis og beredskapsdepartementet

08.03.18

Firma: Justis og beredskapsdepartementet

Tolldirektoratet

01.03.18

Firma: Tolldirektoratet

Statens legemiddelverk

19.02.18

Firma: Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk: Høringssvar

07.02.18

Firma: Statens legemiddelverk

Tema

Relaterte lenker