Foreslår endring i biocidforskriften (2017/12661)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt nye rettsakter som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Rettsaktene sendes på høring før de er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 30. januar 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Justis- og beredskapsdepartementet

05.02.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

05.02.18

Firma: Utenriksdepartementet

Direktoratet for byggkvalitet

05.02.18

Firma: Direktoratet for byggkvalitet

Tolldirektoratet

01.02.18

Firma: Tolldirektoratet

Statens legemiddelverk: Biocidforskriften

24.01.18

Firma: Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk: Biocidforskriften

24.01.18

Firma: Statens legemiddelverk

Avinor

22.01.18

Firma: Avinor

Helse- og omsorgsdepartementet

22.01.18

Firma: Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Relaterte lenker